FG-888-0__

3 Products

NTI Diamond FG 888-012-SF Super Fine 5/Pk

Kerr Rotary
SKU: 865-SF888-012
Buy 4 Packs Get 1 Pack Free or Buy 30 Packs Get 15 Packs Free! (Manufacturer Fulfilled)

NTI Diamond FG 888-012-M Medium 5/Pk

Kerr Rotary
SKU: 865-M888-012
Buy 4 Packs Get 1 Pack Free or Buy 30 Packs Get 15 Packs Free! (Manufacturer Fulfilled)

NTI Diamond FG 888-012-C Coarse 5/Pk

Kerr Rotary
SKU: 865-C888-012
Buy 4 Packs Get 1 Pack Free or Buy 30 Packs Get 15 Packs Free! (Manufacturer Fulfilled)