Operative-Spatulas

45 Products

Cement Spatula #324

House Brand
SKU: 999-IN13-324

Spatula Cement #24

House Brand
SKU: 999-IN13-124

Spatula Wax #7

House Brand
SKU: 999-IN13-270

Cement Spatula #336

House Brand
SKU: 999-IN13-336

Spatula Cement D/E #7

House Brand
SKU: 999-IN13-107

Spatula Cement #24A

House Brand
SKU: 999-IN13-125

Spatula Wax #31

House Brand
SKU: 999-IN13-310

Spatula Cement D/E #5

House Brand
SKU: 999-IN13-105

Spatula Cement #22

House Brand
SKU: 999-IN13-122

Spatula Cement 22

Premier Dental
SKU: 424-1004366

Spatula Cement 24

Premier Dental
SKU: 424-1004367

Spatula Cement 24A

Premier Dental
SKU: 424-1004368

Spatula Wax 7

Premier Dental
SKU: 424-1004375

Spatula Wax 7A

Premier Dental
SKU: 424-1004376

Spatula Cement 36

Premier Dental
SKU: 424-1004369

Spatula Cement 313

Premier Dental
SKU: 424-1004370

Cement Spatula #11S 313

House Brand
SKU: 999-IN13-110

Cement Spatula DE #26

House Brand
SKU: 999-IN13-126

Spatula Plaster 8R

House Brand
SKU: 999-IN79390

Buy 5 Get 2 Free or Buy 12 Get 5 Free! (Manufacturer Fulfilled)

Cement Spatula 8

American Eagle Instrument
SKU: 761-AECSP8

Buy 5 Get 2 Free or Buy 12 Get 5 Free! (Manufacturer Fulfilled)

Wax Spatula 7

American Eagle Instrument
SKU: 761-AEWS7

Bur Brush with Wooden Handle

Buffalo Dental Mfg Co., Inc.
SKU: 276-79340

Spatula Mini Wax DE

Premier Dental
SKU: 424-1004381

Spatula Wax 31

Premier Dental
SKU: 424-1004379

Spatulas #16R

Buffalo Dental Mfg Co., Inc.
SKU: 276-79500

Spatulas #4R

Buffalo Dental Mfg Co., Inc.
SKU: 276-79360

Vantage #7 Wax Spatula 6.75"

Miltex Instrument
SKU: 768-V973-62